Endometriozis sıklığı nedir?

Endometriozis bir üreme çağı hastalığıdır ve en çok 30’lu yaşlarda görülür. Ağrılı adet, ağrılı ilişki ve kronik kasık ağrısı olan kadınlarda %70 oranında görülmektedir. İnfertilite problemi olan kadınlarda %30-40 oranında görülmektedir. Genel olarak üreme...

 974 Okunma

Endometriozis için risk faktörleri nelerdir?

Sık, fazla ve uzun adet görme, Erken adet görmeye başlama, Geç menopoza girme, Beyaz ırk, İnfertilite, Doğuştan rahim anomalileri, Ailede endometriozis ile etkilenmiş birey olması (ailesinde endometriozis olan kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor), Yağlı yiyeceklerle...

 1031 Okunma

Endometriozis belirtileri nelerdir?

Ağrılı adet Kronik kasık ağrısı Ağrılı cinsel ilişki (makata ve kasıklara vuran ağrı) İnfertilite (kısırlık) İshal ve kabızlık Makattan kanama, kanlı dışkı Adet düzensizliği, adet öncesi lekelenme Ağrılı ve kanamalı idrar yapma Bazı endometriozisli...

 914 Okunma

Endometriozis tanısı nasıl konulur?

Öncelikle hastanın şikayetleri ve kişisel hikayesi alınır. Burada endometriozi’e yönelik özel bazı şikayetlerin olup olmadığı mutlaka hasta ile konuşulur. Daha sonraJinekolojik Muayeneve muayene ile birlikte ultrasonografisi yapılır. Pelvik muayene esnasında hassasiyet,...

 1123 Okunma

Endometriozisin Kesin Tanısı Nasıl Konur?

Endometriozisin kesin tanısı laparoskopi ya da laparotomi ile doku biyopsisi yapılarak konulur. Laparoskopi ya da laparotomi esnasında endometriozis hafif (evre 1-2) ve şiddetli (evre 3-4) olarak değerlendirilebilir. Bir başka sınıflandırmada endometriozis periton endometriozisi, over...

 925 Okunma

Endometriozis Nasıl Tedavi Edilir?

Endometriozis kesin olarak tedavisi yapılıp, tamamıyla ortadan kaldırılabilen bir hastalık değildir. Endometriozis hastalığının evresi, şiddeti tedavi yaklaşımını etkilemektedir. Tedavide belirleyici iki önemli faktör ağrı ve infertilite (çocuk isteği)’dir. Endometriozis...

 924 Okunma

Endometriozis Hakkındaki Gerçekler

Endometriozis, uterusun içini döşeyen ve endometrium olarak adlandırılan dokunun uterus dışında bir yerde görülmesidir. Buralarda kronik inflamatuar reaksiyonu indükleyerek skar dokusu oluşmasına yol açar. Başlıca pelvik periton, overler, rektovajinal septum, mesane ve...

 918 Okunma

Robotik Cerrahi İle Hangi Ameliyatlar Yapılabilir?

Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahi ile yapılabilen bütün jinekolojik ameliyatlar robot ile de yapılabilmektedir Histerektomi (rahim alma) Myomektomi Endometriozis (çikolata kisti) Over (yumurtalık) ameliyatları Pelvik Organ Prolapsus (rahim...

 888 Okunma

PUDENDAL SİNİR SIKIŞMASI (Alcock Kanalı Sendromu)

Pelvik Ağrının Nadir ama Önemli Bir Nedeni PUDENDAL SİNİR SIKIŞMASI(Alcock Kanalı Sendromu) (Tedavi Edilebilir Olduğunu Biliyor muydunuz?) Pudendal Sinir Sıkışması(Alcock Kanalı Sendromu)Nedir? Pudendal sinir sıkışması kronik pelvik ağrının az...

 4136 Okunma

Kronik Pelvik Ağrı

Kronik Pelvik Ağrı Nedir? Göbek deliğinin altı ile leğen kemiği arasında 6 aydan daha uzun süren ağrı olarak tanımlanmaktadır. Kronik Pelvik Ağrı kadınlar arasında en sık görülen medikal problemlerden biridir. Kronik Pelvik Ağrılı kadınların %25’i her ay 2-3 günü...

 1744 Okunma

Endometriozisli İnfertil Bir Kadında Tedavi Standart mıdır?

İnfertil bir kadında endometriozis tedavisi tartışmalıdır. Medikal ilaç tedavisinin infertil endometriozis olgularının yönetiminde yeri yoktur. Erken evre (evre 1-2) olgularda endometriozis odaklarının ameliyat ile çıkarılmasının gebelik oranlarını arttırdığı ileri...

 836 Okunma

Genç Kızlarda Endometriozis Tedavisinde Cerrahi Tedavi İlk Başvurulacak Bir Tedavi Yöntemi midir?

Genç kızlarımızda (adölesan) grupta ameliyat son çare olarak değerlendirilmeli ve özellikle her iki yumurtalığında çikolata kisti olan olgularda kistlerin boyutu büyük değilse ve henüz çocuk istemi yoksa cerrahiden kaçınılmalıdır. Bu olgularda çocuk istemi olana kadar, ya da...

 899 Okunma

Menopozda Endometriozis Saptanması Önemli midir?

Menopozal dönemde endometriozis tespit edilmesi önemli bir klinik durumdur. Özellikle iyi huylu çikolata kistleri (çok az bir risk artışı olsa da) Over Kanserine dönüşebilir. Bu nedenle mutlaka çok iyi değerlendirilerek risk/fayda durumu hasta ile tartışılmalıdır. Menopozdaki...

 942 Okunma

Endometriozis Tanı veya Takibinde İstenen Özel Kan Tahlili Var mı?

Özellikle Ca 125, Ca 19-9 ve Human Epididymis Protein 4 (HE4) istenebilir. Rutin olarak her hastadan istenmezler. Fakat bu testlerin endometriozisi tanımada hassasiyeti düşük olup sadece ek tetkik olarak istenebilmektedir. Özellikli durumlarda istenebilir. Diğer bir istenebilen kan testi ise...

 1088 Okunma

Endometriozis Nedir?

Endometriozis(Çikolata Kisti Hastalığı)sıklıkla üreme çağında görülen, bazen hiçbir şikayete neden olmadan sadece tesadüfen saptanan bir çikolata kisti şeklinde iken, bazen de birçok tıbbı tedavi ve operasyon yapılmasına rağmen çok rahatlamanın olamayabildiği sıradışı...

 1190 Okunma

Endometriozis neden ve nasıl oluşmaktadır?

Endometriozis ilk kez 1860’da tarif edilen fakat hala sebebive tedavisi tartışılan bir hastalıktır.Nedenini açıklamak için değişik teoriler ortaya atılmıştır.Bu hastalığın kadınları neden etkilediği, hangi etkenlerle oluştuğu kesin olarak bilinmez. En çok kabul edilen...

 1065 Okunma