X

Google Translate

 • Türkçe
 • English
 • العربية
 • Pусский
 • Spanish
 • France
 • Germany


Histeroskopi

Histeroskopi

HİSTEROSKOPİ

Histeroskopi, vajinal ve servikal kanal aracılığı ile küçük bir kamera (histeroskop) ile rahim boşluğunun girilerek incelenmesi işlemidir.

TANISAL (DİAGNOSTİK) HİSTEROSKOPİ

Tanısal histeroskopide ilk olarak rahim ağzı histeroskopun geçebileceği genişliğe kadar genişletilir. Sonra ışık kaynağına bağlı histeroskop servikal kanal yolu ile rahim içi boşluğun (uterin kavite) içine ilerletilir. İşlem sırasında karbondioksit gazı ya da özel sıvılar rahim içine verilerek rahim (uterus) duvarlarının birbirinden ayrılması sağlanır.

Tanısal histeroskopi ile submukoz myom, rahim içi zedelenmeler ve yapışıklıklar, polipler, septum vb. doğuştan var olan rahim anomalilerinin tanısı konabilir. İnfertilite (kısırlık) araştırmalarında, tekrarlayan gebelik kayıplarında ve anormal rahim kanaması olgularında oldukça önemli bir yöntemdir. Ayrıca histeroskopi ile rahim duvarı (endometrial) patolojilere tanı koymak için örnek alınabilir.

 

 

OPERATİF HİSTEROSKOPİ

Genellikle genel anestezi altında uygulanan operatif histeroskopi yöntemi ile rahim içindeki bozukluklar tedavi edilmektedir. Tanısal histeroskopinin daha ileri şeklidir. Rahim içindeki her türlü yapı ayrıntılı olarak görüntülendikten sonra, rezektoskop adı verilen elektrocerrahi sistemiyle herhangi bir patoloji düzeltilebilmekte veya çıkartılmaktadır.

Aşağıdaki durumların tedavisi yapılmaktadır :

 • Polip çıkartılması

 • Myom çıkartılması (Submuköz)

 • Doğuştan olan rahim anomalileri (septum): tekrarlayan düşüklere yol açabilmektedir.

 • Rahim içi yapışıklıkları (intra-uterin sineşi)

 • Aşırı adet kanamaları: İlaç tedavilerine rağmen devam eden aşırı adet kanamalarını durdurmak için rahim içi tabakası (endometrium) çıkartılır (daha sonra çocuk istemi olmaması gerekmektedir)

 • Proksimal tubal darlık veya tıkanıklık (tubal kanülasyon)

Tanısal histeroskopide çok az komplikasyon görülür ve hayatı tehdit edici bir sorun hemen hemen hiçbir zaman yaratmaz. Operatif histeroskopiler biraz daha deneyim gerektiren daha zor işlemler olduğundan 1 - 2 / 100 oranında komplikasyon meydana gelebilir.