Endometriozis Nedir?

Endometriozisli İnfertil Bir Kadında Tedavi Standart mıdır?

İnfertil bir kadında endometriozis tedavisi tartışmalıdır. Medikal ilaç tedavisinin infertil endometriozis olgularının yönetiminde yeri yoktur. Erken evre (evre 1-2) olgularda endometriozis...

 838 Okunma

Genç Kızlarda Endometriozis Tedavisinde Cerrahi Tedavi İlk Başvurulacak Bir Tedavi Yöntemi midir?

Genç kızlarımızda (adölesan) grupta ameliyat son çare olarak değerlendirilmeli ve özellikle her iki yumurtalığında çikolata kisti olan olgularda kistlerin boyutu büyük değilse ve...

 900 Okunma

Menopozda Endometriozis Saptanması Önemli midir?

Menopozal dönemde endometriozis tespit edilmesi önemli bir klinik durumdur. Özellikle iyi huylu çikolata kistleri (çok az bir risk artışı olsa da) Over Kanserine dönüşebilir. Bu nedenle...

 942 Okunma